,

Sociala kontakter är viktiga för vår produktivitet

What 12000 employees have to say about the future of remote work

BCG har gjort en omfattande undersökning för att bättre förstå hur vi påverkas av att arbeta hemma och vad som egentligen påverkas mest. Inte helt oväntat är det många som anser att samarbetet med andra personer blir sämre när vi arbetar hemma, detta anses särskilt vara hämmande för kreativitet. Det som jag tycker är mest intressant är att bristen på sociala kontakter gör att vår produktivitet minskar med 2-3 gånger, vi behöver alltså träffa och umgås med andra människor för att prestera.

Läs mer: 4 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!