,

Snapchat gör det enklare att dela innehåll utanför Snapchat

Snapchat symbol with chat bubbles

Snapchat ger nu, lite oväntat, stöd för att dela Snap Originals utanför den egna plattformen. Annars är den genomgående trenden att alla stora plattformar kämpar för att behålla användarna på sina plattformar. Detta får ses som ett sätt att marknadsföra Snapchat bland användare som ännu inte upptäckt Snapchat. Tidigare har Snapchat haft ett framgångsrikt case inom samma område, bitmojis. Detta kanske är en trend vi kommer se bland mindre plattformar, Snapchat är fortfarande ganska små, dvs att göra det möjligt för innehåll att synas på de riktigt stora plattformarna.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!