,

Shopping, jobb och recept blir en del av Googles nya satsning

Google symbol

Mycket av den utveckling vi ser idag från Google och andra företag handlar om att göra det enklare att använda olika tjänster. I takt med att användarnas förväntningar hela tiden ökar behöver företagen skapa bättre tjänster för att fortsätta leverera värde till användarna. Senaste initiativet från Google är lanseringen av aktivitetskort som visas när användare söker efter något inom jobb, recept eller shopping. När en sökning görs visas ”karuseller” där man som användare kan se tidigare sökningar på samma område.  Användaren slipper på de sättet klicka in sig på annonser som hen redan har läst vid ett tidigare tillfälle.  

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!