, , ,

Nu börjar Facebook på allvar implementera sin strategi för meddelandetjänster

Merge of Instagram and Messenger chats

Facebook Inc har sedan länge varit tydliga gällande strategin för företagets meddelandetjänster. WhatsApp, Messenger och Instagram Direct ska öppnas upp mot varandra för att möjliggöra att meddelanden kan skickas mellan de olika tjänsterna. I den senaste uppdateringen av Instagram på den amerikanska marknaden möts man av informationen ”There is a new way to message on Instagram” vilket innebär att användare kan skicka meddelande mellan Direct och Messenger. Ett första och viktigt steg i Facebooks arbete att bygga ett komplett digitalt ekosystem.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!