Messenger för företag

Vi listar en rad anledningar till varför Facebook Messenger kan vara relevant för ditt företag.


Under förra året lanserade Facebook sin nya plattform för Messenger som skulle möjliggöra kommunikation mellan företag och Messengers användare som idag är strax över en miljard personer. Det stora användartalet tillsammans med trenden att användare spenderar mer och mer tid i Messenger gjorde att Facebook såg en stor möjlighet genom att introducera chattbotar på Messengers plattform.
Det är många företag och organisationer som fortfarande verkar tveka kring huruvida Messenger är rätt plattform för dem att möte sina användare vilket har resulterat i att chattbotarna ännu inte blivit så många som man kunde anta. Utmaningen med Messenger är att det av många uppfattas som en mer privat kanal för personliga meddelande och därför tvekar säkerligen en del företag och organisationer gällande hur deras innehåll skulle komma att mottas i denna kanal. Denna oro är till viss del befogad men då en stor del av dagens kommunikation sker via meddelandetjänster som kan uppfattas som mer personliga bör företag och organisationer ta steget ut ur sin comfort zone. Genom att börja testa att kommunicera via meddelandetjänster kommer man lära sig vad som funkar för just deras målgrupp. Det kommer bli svårt att ignorera meddelandetjänster för de varumärken som vill vara relevant för sin målgrupp och föra en dialog med sina användare.
Vi menar med denna text inte att du ska allokera hela din marknadsbudget till Messenger men vi vill lyfta de möjligheter som finns för att du ska ha möjlighet att ta ställning till hur ni ska positionera er kring meddelandetjänster. Nedan följer några punkter som vi tycker det är bra att vara medveten om.

Nästan alla använder meddelandetjänster idag.

Det går att se en tydlig  ökning i antalet personer som använder meddelandetjänster samtidigt användarna ökar den tid som de spenderar i meddelandetjänster. De fyra största meddelandetjänsterna sammanslaget är idag större än världens fyra största sociala medier. Företag börjar att se potentialen att kommunicera med dessa användare. Chattbotar kan ses som en gyllene medelväg då email uppfattas som spam, SMS är väldigt begränsande och telefonsamtal kräver väldigt stor uppmärksamhet. För de företag som vill vara där deras användare befinner sig så framstår meddelandetjänster som en attraktiv kanal. Det kan vara så att tillväxten är ett resultat av den annonsfria miljö som det är just nu, kanske vill användarna ha en personlig miljö utan kommersiell kommunikation? Oavsett bör det finns en potential här för det aktörer som använder kanaler på ett sätt som känns bra för användarna.

Messenger är mer än bara meddelanden.

Nyligen publicerade Kemal El Moujahid,  Facebook Messenger Product Manager, ett blogginlägg där han beskrev hur Messengers botar blir allt mer avancerade. Botarna beskrivs av Kemal El Moujahid som ”full-featured experiences that include complex interfaces, native payments, location sharing and more”, dock finns det ännu inte särskilt många botar som är som har förändrat sättet som användare kommunicerar med företag och organisationer.

För att få ett riktigt genomslag behöver botarna bevisa att de inte bara är häftiga utan även skapar ett verkligt värde för användarna i deras vardag.

Onödigt att bygga ännu en app

Om man vill bygga en app krävs det att man tar fram en som funkar mot flera operativ system och sedan få in den i app store , hjälpa din målgrupp att hitta den och att sedan skapa rätt inställningar. Dessutom är konkurrensen stenhård, den genomsnittliga användaren spenderar ca 85% av sin tid i de fem appar som hen tycker bäst om, för att bli en av dessa krävs ett enormt arbete.

Messenger, och andra appar för meddelandetjänster, är vanligtvis en av dessa fem appar som används mycket. Givet ovan kan det vara en idé att använda sig av den räckvidd och infrastruktur som Messanger och andra appar erbjuder. Detta innebär givetvis att du är beroende av en annan aktör som kan ändra förutsättningar för dig men samtidigt är fördelarna med att använda en redan existerande infrastruktur stora.

Meddelandetjänster är sociala i sin natur

De aktörer som lyckats skapa användarvänliga botar som uppskattas och används av användarna befinner sig i en fantastisk kontext. Användarna kommunicerar med sina vänner och familj på samma plattform som de interagerar med företag. Detta gör att innehåll från konversationer kan användas för att skapa synergier i andra konversationer.

Inom detta område hoppas Facebook kunna göra framsteg. Redan nu testar Facebook artificiell intelligens som läser av meddelande och genom att tolka dessa kunna komma med förslag på funktioner som kan hjälpa användaren.

Användandet utvecklas och förändras snabbare än vad vi tror

Den förändring i användarbeteende som krävs för att meddelandetjänster ska komma att användas till mer än meddelande är inte så stor som det kan verka. Användarna befinner sig redan på dessa appar och kommunicerar med sina vänner. Att börja kommunicera även med företag är inget särskilt stort steg egentligen. Tittar vi på WeChat som är en kinesisk meddelandetjänst kan vi se att skiftet redan skett, 40% av WeChats användare kommunicerar på daglig basis med företag via tjänsten. Det som krävs av Messenger och andra tjänster för att komma ikapp WeChat är att tjänsterna som erbjuds verkligen upplevs som värdeskapande och användarvänliga. Initialt tror vi att botar inuti meddelandetjänster ska ses som ett komplement till existerande tjänster för att kunna utvärderas och eventuell skalas upp.

Sammanfattningsvis kan man säga att de tjänster som bör ses som mest naturliga att börja med via botar är kundtjänst, kundservice och förvärv av nya kunder. Det är inom dessa områden som man hittills kunnat se störst potential. Messenger kan numera bidra med ett reellt värde för företag och organisationer när det används på rätt sätt och möjligheterna bara ökar.

Vill du veta mer om Ingager? Chatta med oss, ring oss eller skicka ett mail. Du hittar våra kontaktuppgifter här!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!