,

Nu vill Twitter också erbjuda Stories

News you want to use week 9.

Twitter's short video app Chroma Labs

Twitter vill inte vara sämre än alla andra tjänster inom social media och har därför köpt Chroma Labs som erbjuder – appar för kortvideo. Nu ska Twitter ge sig in i matchen med TikTok , Reels och alla andra. Twitter har ännu inte bekräftat exakt vad företaget ska göra med köpet av Chroma Labs men det ligger nära till hands att tro att Twitter på sikt vill skapa sin egen Stories-funktion.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!