,

Facebooks nya drag är WhatsApp Pay

News you want to use week 6.

Mark Zuckerberg showing WhatsApp Pay on big screen

Sedan 2018 har WhatsApp Pay testats i mindre skala i Indien för att utforska möjligheterna inom P2P-betalningar och det verkar som testet varit framgångsrikt. Under kvartalsrapporten som Facebook presenterade för några dagar sedan kom en ganska stor nyhet – WhatsApp Pay lanseras i flera länder inom sex månader. Detta får ses som ett viktigt steg för Facebook för att på sikt få fart på det egna ekosystemet som är en del av företagets långsiktiga strategi.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!