,

Nu blir lokala sökningar ännu bättre

News you want to use week 50.

Vi må vara en del av en globaliserad värld men det är en lokal värld där vi lever våra liv. Detta har blivit tydligt när Google analyserar våra sökningar, ofta söker vi efter affärer eller butiker som ligger nära där vi bor. Vi söker ofta efter något lokalt men hittills har det ibland varit svårt att få upp det mest relevanta resultaten. Detta vill Google nu ändra på genom att applicera tekniken BERT på alla sökningar för att bättre förstå allt som sägs mellan raderna. Vinner gör den som bäst kan leverera relevanta tjänster i närheten av personen som söker efter information på Google.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!