,

Perspektiv på disruptiv innovation

News you want to use week 5.

En av vår tids stora pionjärer inom tankar och perspektiv var Clayton Christensen  som är mest känd för sina teorier kring disruptiv innovation. Christensen gick tyvärr bort nyligen och i samband med detta publicerade Harvard Business Review några av hans mest uppskattade texter som du kan ta del av via länken här. Detta är verkligen rekommenderad läsning eftersom Christensen ofta lyckades lyfta blicken och se samband som många av oss andra inte hade förmåga att ta till oss. 

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!