,

WhatsApp gör det möjligt att automatiskt radera meddelande

News you want to use week 49.

Vikten av integritet, tillsammans med möjligheten att kontrollera vår information, leder till att det skapas nya funktioner för att stärka användarnas upplevda kontroll. Nu senast var det WhatsApp som under nästa år kommer lansera en funktion där användaren själv kan bestämma hur länge meddelandet ska leva. Jag tror vi kommer se fler funktioner från olika aktörer likt den från WhatsApp under de kommande åren. Genom att öka transparensen  och möjligheten till kontroll från användarna ökar chansen att användarna fortsätter använda just deras tjänster.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!