,

Mer Stories på Facebook, nu även i Groups – Vad är nytt?

News you want to use week 49.

Den 4e december släpptes nyheten att Facebook Stories expanderar för att framöver även vara den del av Groups i form av Group Stories. Funktionen gör det möjligt för alla medlemmar i en grupp att bidra till gruppens Story flöde. Till skillnad från en individuell Story kan alla medlemmar bidra till gruppens Story. Både Stories och Groups är fokusområden för Facebook vilken gör att denna nya funktion kändes ganska väntat.

Läs mer här! Lästid: 2 min
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!