,

Facebooks framtid kan handla om ”microsharing”

News you want to use week 49.

Vi användare blir allt mer selektiva gällande vart och hur vi delar med oss av information digitalt. Ett tydligt exempel på detta är att användare i ökad grad är aktiva i olika grupper och mindre aktiva i det öppna flödet. Vidare är det ofta ett begränsat antal personer som vi faktiskt kommunicerar med. I tjänsten Instagram Direct sker 95 % av all kommunikation med endast tre andra användare, vanligtvis våra närmaste vänner. Funktionen ”Close Friends” som sedan ett tag finns på Instagram verkar nu vara på väg till Facebook. Än så länge testas funktionen i Messenger men givet användarbeteendet kommer funktionen nog komma till Facebook. Vi ägnar oss allt mer åt ”microsharing” med våra nära närmaste vänner – där vill Facebook vara en naturlig aktör.  

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!