,

Nu har även Snapchat en inställning till politiska annonser

News you want to use week 48.

Politisk annonsering har blivit en av de hetaste frågorna på den amerikanska tech-scenen. Olika företag har olika inställning kring hur just deras plattform ska hantera denna delikata fråga. Senast ut är Snapchat, som därmed blir den femte aktören att ta ställning. Till skillnad från andra plattformar kommer Snapchat att faktagranska politiska annonser. Det finns ett uppenbar utmaning med att faktagranska politiska annonser eftersom dessa i sin natur är hårt vinklade, därför blir det intressant att se hur Snapchat väljer att faktagranska de politiska annonser som eventuellt ska publiceras på deras plattform. 

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!