,

Facebook förklarar hur deras sökfunktion fungerar – Vad är nytt?

News you want to use week 48.

Sökfunktionen används allt mer av Facebooks användare och som ett led i att öka transparensen mot användarna har Facebook nu släppt en informationsvideo där det förklaras vilka parametrar som sökfunktionen tar hänsyn till. Videon hittar du i länken till detta inlägg men kortfattat säger Facebook att de parametrar som påverkar resultaten är:

  • What your friends share with you
  • Pages you follow
  • Groups you’ve joined
  • Events you’ve liked or followed
  • Things you’ve interacted with in your News Feed
  • Information you’ve listed on your profile
  • Places where you’ve been tagged
  • Previous searches you’ve done
Läs mer här! Lästid: 3 min
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!