,

Behov + Teknik = Lösning

News you want to use week 48.

I helgen läste jag en artikel som har några år på nacken men som dels visar att vi kanske inte kommit så långt som vi många gånger vill tro och samtidigt fortfarande är väldigt intressant idag. Marknadsföring har gått från att vara något avsändaren haft makt över att publicera till att vi nu lever i en tid när mottagaren avgör huruvida den vill ta emot budskapet. Detta är givetvis dels en effekt av ”information overload” men även en effekt av att vi som mottagare vet att det går att anpassa kommunikationen. Lösningen på att skapa framgångsrik kommunikation är samma som den varit i alla tider. Utgå från användarnas krav och förväntningar, använd tillgänglig teknik och du bör kunna hitta en lösning. Efter en del experimenterande såklart. 

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!