,

Google funderar på hur de ska förhålla sig till politiska annonser

News you want to use week 46.

Politiska annonser på sociala plattformar har varit ett hett ämne de senaste veckorna. Flera aktörer har tagit någon typ av beslut och nu verkar turen ha kommit till Google. Flera medarbetare hos Google har krävt att företaget tar ställning i frågan och enligt rykten förs det nu interna möten om frågan. Det handlar om hur Google ska se på politiska annonser dels på Youtube men även på Google Sök. Under de senaste åren har Google flera gånger hamnat i skottgluggen gällande politiska annonser och nu kanske vi får se riktlinjer från företaget. Det är en väldigt stor fråga som diskuteras kopplat till den offentliga debatten och nyhetsrapportering i förhållande till yttrandefriheten.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!