,

Facebook har ny logga men Facebook behåller sin logga

News you want to use week 45.

Facebook, företaget och inte appen, har fått en ny logga. Huruvida den är snygg eller inte är egentligen ganska ointressant, det som är intressant är att detta kan läsas in i en mycket större kontext. Facebook själva säger att syftet handlar om att öka tydlighet och enkelhet. Det kan också finnas en mer strategisk tanke bakom idén till att företaget Facebook skulle få en ny logga samtidigt som appen Facebook behåller sin logga. Under en tid har företaget Facebook allt mer samlat sina tjänster under varumärket Facebook. Instagram heter exempelvis numera ”Instagram by Facebook” och den bakomliggande tekniken mellan företagets olika tjänster är numera sammankopplad. Genom att starta ett eget varumärke till företaget Facebook ökar möjligheterna att bygga tjänster kopplade till moderföretaget.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!