,

Amazons nya erbjudande är svårt att konkurrera med

News you want to use week 45.

Amazon fortsätter sin aggressiva taktik för att vinna marknadsandelar, denna gång inom matleveransmarknaden. Nyheten är att Amazon börjar erbjuda kostnadsfria leveranser från både Amazon Fresh och Whole Foods. Detta gäller dock bara medlemmar av Amazon Prime, men på flera marknader är det en betydande del som är Prime medlemmar. Amazon gör denna satsning för att pressa Walmart som är den största konkurrenten på marknaden. Satsningen är givetvis inte gratis utan kommer kosta Amazon stora summor och det gick redan i rapporteringen från förra kvartalet att se hur satsningen på endagsleveranser tyngde resultatet.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!