,

Googles nya funktion liknar Facebooks metod för riktning av annonser

News you want to use week 44.

Styrkan i Googles annonsering har alltid varit att användaren rimligen har ett stort intresse för den produkt eller tjänst som användaren söker efter. Annonseringen sker mot personer som aktivt söker efter en tjänst eller vara, men detta kanske håller på att förändras. Förra veckan berättade Google om en nyhet till Google Ads, Affinity Ads. Affinity Ads är ett spännande tillägg eftersom målgruppen här byggs upp av personer som har visat ett stort intresse för ett visst ämne. Det kan vara att användaren kan ha en viss livstil, vissa vanor eller passion för någonting. Helt enkelt målgrupper baserat på digitalt beteende, något som liknar Facebooks sätt att skapa målgrupper.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!