INSIGHTS


Här hittar du de senaste nyheterna och trenderna samt kunskapsfördjupningar som gör dig smartare än dina konkurrenter på Facebookplattformen.

,

Skapa en vinnande strategi trots utmanande odds

News you want to use week 42.

En avgörande faktor för att över tid lyckas anpassa sig till den digitala omställningen med alla dess förväntningar från användare handlar om att lyckas samarbeta med andra. Det är allt mer utmanade att på egen hand skapa värde och därför krävs det i många fall att olika parter involveras för att skapa värde och relevans. I ett finskt projekt samlades tre olika myndigheter för att skapa en lösning som bara riktade sig till utländska företag som ville etablera sig i landet och resultatet blev tre olika chatbotar som hade möjlighet att kommunicera med varandra för att ge användare de bästa möjliga svaren. Intressant läsning om vad som är viktigt vid uppstart av den här typen av samarbeten. Rekommenderas.  

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!