,

Trender, drivna av konsumenter, som kommer öka innovation

News you want to use week 4.

Våra behov, eller vad man tror kan vara behov, är ofta utgångspunkten när företag ska skapa nya tjänster eller produkter. Det kan också vara så att nya behov, genererade under en ny era, driver på innovation och utveckling. Forbes listar tio olika trender, se lista nedan, som kan komma att agera startpunkt för nya innovationer. Verkligen intressant och en läsvärd artikel.

1. Family and home productivity
2. Next generation meat for meat-eaters
3. Personalized healthcare
4. Autonomous vehicles
5. Mindfulness culture
6. Changes in higher education and employment
7. Consumer privacy
8. Sharing digital experiences live
9. Cross-generation techies
10. Improving financial literacy and shifting financial habits

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!