Pinterest vill bli bästa vän med influencers – Vad är nytt?

News you want to use week 39.

Pinterest, som nyligen nådde 250 miljoner aktiva användare, har nu tagit ett steg mot att bli en mer naturlig del för influencers.
 
Det Pinterest gjort är att öppna upp tjänstens API för åtta olika influencernätverk som därmed även blir Pinterest Marketing Partners. Detta innebär att influencers som är knutna till någon av de åtta nätverken kan se utöka statistik vilket underlättar vid skapandet av nya Pins.  
 
 
Läs mer här Lästid ca 4 min 
 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!