,

Fokus på Groups och Events i Facebooks nya design

News you want to use week 38.

Vi använder Facebook till absolut största del i våra mobiler, men desktop är såklart även det en del av vår upplevelse av Facebook. Eftersom vårt användande av Facebook ändras över tid väljer Facebook att prioritera olika saker i vårt flöde. När bland annat desktop layouten får en ny design kommer även nya delar av innehållet att få mer fokus. Det vi framöver kommer se mer av är Groups och Events – de av Facebooks funktioner som vi användare till största del använder just nu. Även appen får sig ett lyft och även där kommer vi se mer av både Groups och Events. Detta stärker tesen att Facebook idag används mer som en digital infrastruktur och allt mindre som ett social medium. Sociala, det är vi på andra plattformar.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!