,

Zalando har börjat hjälpa Adidas med logistik

News you want to use week 35.

Zalando är e-handelsföretaget som säljer kläder till stora delar av Europa. Ett av varumärkena som säljer sina skor och kläder via Zalando är Adidas, men nu kommer de båda företagen inleda en ny typ av samarbete – kopplat till logistik. Zalando har under sin tillväxt blivit duktiga på logistik och särskilt kopplat till last mile. Samarbetet, som är en pilot, innebär att Zalando kommer leverera Adidas produkter (köpta på Adidas hemsida) till kunder som bor i Paris. Zalando säger i ett uttalande att företaget inte tror detta kommer kannibalisera på den egna försäljningen utan ser det snarare som ett sätt att optimera den egna verksamheten.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!