,

Möjlighet att använda pixel i Facebook Groups – Vad är nytt?

News you want to use week 35.

Sedan Facebook uppdaterade algoritmen tidigare i år har Facebook Groups kommit att bli en allt viktigare kanal för många aktörer. Nu lanserar Facebook en ny funktion som ökar incitamentet att testa Groups för de som ännu inte skapat grupper på Facebook. Nyheten är att det numera ska gå att använda Pixeln i Facebook Groups.
 
Detta innebär att det kommer vara möjligt att se vad en användare gjort på ett företags hemsida efter att den varit aktiv på företagets Facebook Group. Funktionen kommer rullas ut under den kommande veckan och kommer vara tillgänglig för grupper med fler än 250 medlemmar.
 
Läs mer här Lästid ca 3 min 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!