,

Google Assistant kan ge dig goda nyheter – Vad är nytt?

News you want to use week 35.

Idag skapas det mer nyheter och information än någonsin tidigare. Tyvärr fokuserar media ofta på negativa händelser runt om i världen vilket gör det svårt att hitta positiva nyheter.
 
Nyheterna som presenteras väljs ut av den icke-vinstdrivande organisationen Solutions Journalism Network som vill sprida information om att det finns lösningar på många av världens problem och utmaningar. Grymt initiativ från Google tycker jag.
 
 
Läs mer?  Lästid ca 2 min
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!