,

Jämför dig med rätt aktörer för att hantera den digitala omställningen

News you want to use week 34.

Läste nyligen en intressant artikel, Disruptions, Delusions, and Defenses in Digital Transformation, från Henderson Institute som jag varmt rekommenderar. Drygt 3 av 4 projekt som inleds för att anpassa sig till den digitala omställningen misslyckas med att nå sin målsättning och i artikeln ges en rad tips på hur du kan öka din chanser att skapa en organisation som kan hantera en allt mer komplex värld. Om du har feedback kring, eller tankar om, artikelns innehåll får du gärna höra av dig så kan vi diskutera vidare.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!