,

Nya möjligheter för småföretagare på Facebook – Vad är nytt?

News you want to use week 33.

Facebooksidor som tillhör mindre och lokala företag har nu fått en uppdaterad mobilversion. Sidorna görs om för att bättre lyfta fram den information som kunder oftast är ute efter. Nu kommer den viktigaste funktionerna att lyftas fram vilket kan vara bokningar, erbjudande eller något event. Rekommendationer från kunder lyfts fram mer och det blir enklare för kunder att interagera med events.
 
Facebooks satsning ligger i linje med Googles satsningar på att lyfta fram det lokala och ge människor mer information om sånt som händer i deras närhet. I en global värld blir det lokala alltså allt viktigare. 
 
 

Läs mer här Lästid ca 3 min 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!