,

Annonsörer ligger fortfarande efter när det kommer till meddelandetjänster

News you want to use week 32.

I veckan läste jag en intressant artikel som påminde mig om att det fortfarande finns ett område där annonsörer behöver stärka sin kunskap och öka den egna aktiviteten för att vara relevanta mot sina målgrupper – meddelandetjänster. Artikeln jag läste handlade till stor del om hur Facebook bygger ett ekosystem av alla meddelandetjänster som företaget kontrollerar samt vad detta innebär. Rekommenderar artikeln som en start för att öka kunskapen bland företag om vad Messenger, WhatsApp med flera kan göra för att öka kommunikationen med användare och kunder.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!