,

Pinterest fortsätter att satsa på video

News you want to use week 29.

Även om vi inte pratar särskilt mycket om Pinterest i Sverige så gör företaget mycket spännande saker och genomgår en spännande utveckling. Likt många andra plattformar vill Pinterest att användare ska ladda upp videos istället för enbart bilder och därför har Pinterest under den senaste tiden släppt en rad funktioner just för video. Bilden som Pinterest börjar skapa av sin tjänst är allt mer en blandning av många andra framgångsrika tjänster. Kanske är detta vägen framåt?

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!