,

Google försöker ännu en gång satsa på social media

News you want to use week 29.

Otaliga gånger har Google försökt skapa ett socialt nätverk under egen flagg, hittills har man inte lyckats men Google verkar inte ge upp i första taget. Denna gång heter satsningen Shoelace och fungera som en rådgivande app som kan ge förslag på personer som delar dina intressen. Användaren får även tips på saker att göra och evenemang kan skapas. I nuläget finns appen enbart i New York men rullas kanske ut på bredare front framöver. Appen är framtagen av Googles labb, Area 120, vilket visar att det än så länge bara är ett test.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!