Personalisering kan öka din vinst med 15 %

News you want to use week 28.

Ända sedan vi började bli överösta med digital information har det varit allt viktigare att skapa relevant och personlig information, nu håller det på att kanske bli ännu viktigare än tidigare. Vi lever i en tid av micro moments där en video helst inte ska vara längre än sex sekunder, och för att då fånga någons uppmärksamhet krävs ett anpassat budskap. Detta är inga nyheter men det har nyligen publicerats undersökningar som visar att framgångsrik personalisering kommer vara den faktor som spelar viktigast roll kopplat till marknadsföring. De aktörer som idag är duktiga på personalisering har lyckats öka sin vinst med 5-15 % och förbättrat effektiviteten i allokering av annonsbudget med 10-30 %. Det är såklart inte enkelt att lyckas, den första utmaningen handlar om att få användaren att överhuvudtaget dela med sig av sin data.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!