,

Instagrams nya chef vill ta upp kampen med Amazon

News you want to use week 27.

Instagrams ny chef, Adam Mosseri, berättade nyligen i sin första intervju att hans plan är att göra Instagram till en tydligare portal för försäljning och inte bara en digital plats för bilder. Instagram har nyligen introducerat som ”Shopping bag” och ”Native Checkout” och framöver kommer det antagligen bli mer av den typen av funktioner. Mosseris plan är att tydligare koppla samman användare med företag för att bli en starkare aktör inom den enorma marknaden som e-handeln utgör.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!