,

Instagram använder Direct för att stärka ekosystemet

News you want to use week 26.

Instagrams meddelandetjänst, Direct, används av extremt många människor varje dag och nu planerar Instagram att även denna funktion ska bidra till att Instagram skapar värde för användarna. Facebook har tidigare annonserat att meddelandetjänster kommer spela en större roll för företaget framöver och därför är det logiskt att även Direct används. När en person skickar ett meddelande till en annan kontakt kommer det framöver kunna dyka upp ”Rekommenderat för dig” under meddelandet, det som rekommenderas är annat innehåll på Instagram. Tanken med funktionen är antagligen att användarna ska stanna kvar i plattformen och vilja spendera mer tid på Instagram istället för på andra tjänster.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!