,

Facebook börjar ranka kommentarer

News you want to use week 25.

Facebooks algoritmer utvärderar och analyserar det mesta som händer på sajten och i appen, men företaget har hittills haft svårt att hitta ett bra sätt att hantera ranking av kommentarer – tills nu. Ett övergripande mål för Facebook är idag att visa meningsfullt innehåll för användare och detta ska nu även omfatta kommentarer. Kommentarsrankingen kommer först omfatta konton som är stora, dvs har många följare. 

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!