Intresserad av utveckling inom fintech? Då ska du titta österut – Veckans spaning

News you want to use week 24.

Nyligen hölls fintech mässan Money 20/20 i Amsterdam men trots att konferensen hölls i Europa var det stora samtalsämnet Asien och framförallt Kina. Det är fortfarande lätt att missuppfatta Kina som ett land som ligger bakom västvärlden när det kommer till utveckling men numera är det snarare tvärtom. I en stor undersökning hamnade Kina högst upp när det handlar om användning av fintech-tjänster. Hela 69 % hade använt minst två olika tjänster under de senaste halvåret. 

På den kinesiska marknaden finns det två jättar inom fintech vilka är Alibaba och Ants Financial. Båda dessa aktörer växte över 50 % under de senaste året vilket visar den enorma efterfrågan som finns på deras tjänster.  

 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!