Internets fjärde fas är på gång – Vad är nytt?

News you want to use week 24.

Trots att Internet inte funnit längre än vad jag levt så har Internet redan hunnit förändrats flera gånger. Eller snarare sättet vi använder Internet. Som jag ser det har Internet gått igenom tre större faser och vårt sätt att använda Internet är nu på väg in i en fjärde fas. Läs gärna mina tankar kring detta i artikeln nedan.
 

Läs mer här Lästid ca 3 min 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!