Fem saker att undvika under din digitala anpassning

News you want to use week 23.

De flesta företag och organisationer upplever att deras verksamheter, på något sätt, påverkas av den ökade förändringstakten och beteendeutvecklingen som följer av detta. Många företag tar fram digitala strategier för att möta en ny framtid men det många missar är att utvecklingen även påverkar fundamentala nationalekonomiska förutsättningar, dynamiken inom industrier och vad det faktiskt innebär att vara konkurrenskraftig. Det finns framförallt fem faktorer som man bör tänka på för att undvika de vanligaste misstagen i arbetet med att framtidssäkra den egna organisationen.

  • Otydliga definitioner
  • Missförstånd kring den digitala ekonomin
  • Oförstående inför ekosystemens kraft
  • Överskatta traditionella parametrar
  • Okunskap kring digital dualism

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!