,

År 2020 kommer annonser till WhatsApp

News you want to use week 23.

WhatsApp är den av Facebooks tjänster som fram tills nu befunnits sig längst ifrån de övriga tjänster som finns i ekosystemet. Detta kommer nu delvis ändras i takt med att Facebook konsoliderar sina fyra viktigaste tjänster. Ett steg i arbetet med att knyta WhatsApp närmare övriga tjänster handlar om att införa annonser även på WhatsApp. Jag har skrivit om detta tidigare men nu är det bekräftat från Facebook att under 2020 kommer annonser bli tillgängliga i WhatsApp Status (dvs stories-funktionen i WhatsApp). En intressant grej med WhatsApp är att den har en särskild betydelse för Facebook eftersom appen nästan helt är fokuserad på tillväxtländer till skillnad från övriga tjänster. Företag som tror sig veta att deras målgrupp finns på WhatsApp kan med fördel testa sig fram på Instagram Stories för att öka den egna förståelsen inför att WhatsApp lanserar sina annonser.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!