,

Stories kan vara på väg att bli större än feeden – Vad är nytt?

News you want to use week 21.

Stories håller idag på att passera antal inlägg som görs i feeden. Skapandet och konsumtionen av Stories har ökat med 842 % sedan början av 2016 enligt en rapport från konsultföretaget Block Party. Även om ökningen sker från låga siffror så är användandet av Stories stort idag. Sammanlagt så finns det nästan en miljard konton som använder Stories-formatet fördelat mellan  Snapchat, Instagram, WhatsApp, Facebook och Messenger.

Det dagliga användandet av Stories större än vad jag tror att många skulle gissat.

  • Facebook Stories – 150 M
  • Instagram Stories – 300 M
  • WhatsApp Status – 450 M
  • Messenger Stories – 70 M
  • Snapchat (hela appen) – 191 M 

Jag har skrivit en artikel om detta fenomen samt hur man bäst drar nytta av det – klicka gärna in och lär dig mer och Stories.

Läs mer här Lästid ca 3 min 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!