,

Instagram Explore börjar rekommendera Stories och shopping

News you want to use week 21.

Det är inte bara Google som uppdaterar sina flöden, även Instagram Explore har fått en uppdatering som ligger helt i linje med rådande trender. Nyheter är att Explore börjar rekommendera Stories till användare för att användaren själv ska slippa leta upp intressanta konton. Dessutom får IGTV och Shopping mer synlighet och det är ganska tydligt att Instagram vill att användaren ska titta på rörligt material och köpa saker via plattformen. På sikt kanske vi får se en tydligare koppling mellan shopping och video, något som blivit väldigt stort i Kina.

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!