,

Instagram underlättar för företag – Vad är nytt?

News you want to use week 20.

Varje dag besöker över 200 miljoner Instagramanvändare en eller flera företagsprofiler på Instagram. för att leta information eller inspireras. Instagram har även blivit en allt viktigare plattform för kommunikation mellan användare och företag. Över 150 miljoner Instagramanvändare kommunicerar varje månad med företag via Instagram Direct.
 
Instagram lanserar nu en rad funktioner för att förbättra förutsättningarna för verksamheter att ta tillvara på denna trend. Instagram introducerar nu flera olika funktioner som gör det enklare att hantera kundkommunikation som sker via Instagram Direct. Instagram kommer framöver allt mer likna ett kundtjänstverktyg för de företag som väljer att använda dessa funktioner.   
 

Läs mer här Lästid ca 3 min 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!