,

Lyckad digitalisering: Förståelse, engagemang och handling

News you want to use week 2.

Jag läste nyligen en intressant artikel där BCG skriver om sin syn gällande hur verksamheter kan skapa en mänskligare digitalisering. Artikeln utgår från att det finns tre viktiga delar i förändringsarbete. Dels en förståelse för vad som händer, förmågan att skapa engagemang kring utvecklingen och behovet av att göra något, dvs agera. Artikeln är skriven ur ett ledarperspektiv men jag tycker att innehållet även är applicerbart för personer som inte leder andra.  

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!