,

Youtube: Nu med 2 miljarder aktiva användare 

News you want to use week 19.

Youtube har, likt Facebook, lyckats skapa en tjänst som närmast går att likna vid en digital infrastruktur. Detta är antagligen anledningen att det är just Youtube och Facebook som har flest aktiva användare idag. Facebook Inc presenterade nyligen att originaltjänsten Facebook har 2,38 miljarder aktiva användare och några dagar senare berättade Youtube att de har nått hela 2 miljarder aktiva, och inloggade, användare vilket var en överraskande hög siffra. Onekligen imponerande siffror från såväl Google-ägda Youtube och Facebook, som tillsammans utgör världens digitala giganter. 

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!