Spotify testar interaktiv reklam

News you want to use week 19.

Nu hänger Spotify på den stora trenden med röstkommandon när företaget testar annonser där användaren kan interagera genom att använda den egna rösten. De första testen som genomförs bygger på existerande annonser som användaren kan välja att interagera med genom röstkommandon. Allt för att användaren ska komma närmare avsändaren och ta nästa steg i kundresan.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!