,

Snapchat och FN samarbetar för miljön 

News you want to use week 18.

Olika aktörer försöker, på olika sätt, att påvisa effekten av klimatförändringarna. Nu är det dags för Snapchat som tillsammans med FN har skapat en funktion där användaren kan se vad höjningar av vattenytan skulle innebära i praktiken. Tilltaget är inte nytt men det är ett smart sätt att försöka nå, samt utbilda, en yngre målgrupp om klimatförändringarnas potentiella effekter.

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!