Utan en förändrad kultur kommer omställningen till digitalisering aldrig bli möjlig – Veckans spaning

News you want to use week 15.

Organisationer kan ha tillgång till all världens teknik, resurser och konsulter med ifall medarbetarna inte känner sig motiverade eller inspirerade till att utveckla den egna verksamheten kommer väldigt lite utveckling att ske. Det kan nästan upplevas som en paradox att denna teknikfokuserade digitaliseringen är beroende av något så abstrakt som kultur.

Men låt oss då komma ihåg att teknik är just bara teknik och att det är vi människor som avgör hur tekniken används. För att det ska vara genomförbart att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen presenterar är det nödvändigt att det finns en kultur där medarbetarna vill arbeta på ett nytt och många gånger hypotesbaserat sätt.  

Kulturen i olika verksamheter utgörs av invanda beteende, känslor, tankar, övertygelser samt andra saker som avgör en organisations personlighet vilket dels formar interna processer men även sättet som världen utanför ser på organisationen. Inom vissa verksamheter kan man fråga en medarbetare varför vissa moment utförs på ett visst sätt varpå svaret kan bli, ”det är bara så vi gör det här”.

Detta är ett bra exempel på resultatet av en verksamhets personlighet, eller kultur. Konsultbolaget McKinsey genomförde en undersökning med drygt 2100 företag där företagsledare tillfrågades vad det ansåg vara den största utmaningen kopplat till ökad användning av digitaliseringens potential. Förändring av beteende och kultur var det område som störst andel ansåg vara ett möjligt hinder för att ställa om till en mer digital värld. Slutsatsen är att digitaliseringen egentligen handlar ganska lite om teknik och istället väldigt mycket om att skapa förutsättningar för organisationer att utveckla den interna kulturen.  

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!