Svenskar prognostiseras slippa massarbetslöshet som ett resultat av automatisering och robotar – Veckans spaning

News you want to use week 14.

Utvecklingen inom automatisering, artificiell intelligens och robotar har skapat oro bland nationalekonomer och lagstiftare. Forskare vid Oxford har varnat för att upp till 47 % av alla amerikanska jobb kan komma att ersättas av olika tekniska lösningar. Faran med detta är att det kan leda till ett allt mer polariserat samhälle där ”enklare jobb” helt försvinner.

Samtidigt har forskning kommit fram till att många jobb är svåra att fullt ut automatisera eftersom arbeten ofta innefattar komplexa sociala relationer, kreativitet samt förståelse för komplexa resonemang. OECD har nyligen släppt en rapport där tankekedjan tar hänsyn till skillnader mellan förutsättningar på olika marknader.

Slutsatsen i rapporten är att omkring 14 % av jobb inom OECD länder sannolikt kan komma att automatiseras. De länder där automatisering potentiellt kan få störst effekter är Tyskland, Japan samt länder i södra och östra Europa. Engelskspråkiga länder, skandinaviska länder samt Holland är marknader där automatisering väntas få minst effekter. Blir intressant att följa fortsättningen på den här utvecklingen.  

 
Läs mer här Lästid ca 4min
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!