,

Google lanserar mobile-first indexering – Vad är nytt?

News you want to use week 14.

Efter mer än ett år av tester säger sig Google nu vara redo att vissa av sina sökfunktioner till ett mer mobilt fokus. Bolaget har sedan en tid tillbaka implementerat en indexering som baseras på huruvida en sidor är mobilanpassade, som en effekt av att de absolut flesta sökningarna på Google görs via mobiler.

Denna förändring belyser vikten för företag att presentera sitt innehåll anpassat till de enheter som användarna primärt använder sig av – annars risker man att rankas ner.  

 
Läs mer?  Lästid ca 2 min
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!