Pinterest and Airbnb inleder samarbete – Vad är nytt?

News you want to use week 13.

Världens stora företag fortsätter att inleda samarbeten för att gemensamt skapa värde för sina användare, denna gången är det Pinterest och Airbnb som tillsammans vill utforska möjligheterna tillsammans.  Rent konkret kommer samarbetet resultera i en guide inför sommarens resor. Pinterest står för inspirationen och Airbnb står för boendet, enkelt sammanfattat. Insikten som utgjorde grunden för samarbetet var att de båda plattformarna kunde se liknande sökmönster hos sina användare och att man tillsammans tror sig kunna skapa ett utökat värde för användarna.

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!